به گزارش اکوایران، قیمت متوسط دلار آمریکا در هفته اخیر 250 تومان از هفته گذشته پایین‌تر بود و 25 هزار و 255 تومان گزارش می‌شد. قیمت دلار سنا نیز در هفته اخیر تغییراتی منفی را به ثبت رساند و با افت 252 تومانی روی 25 هزار و 479 تومان قرار گرفت. هفته اخیر هفته 44 ام سال بود و قیمت هفتگی دلار متشکل و سنا از هفته 40 ام سال به طور پیوسته روند نزولی را دنبال کرد. افت قیمت دلار در هفته‌های اخیر به طور عمده تحت تاثیر افزایش امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام صورت گرفت. اطلاعات مقداری بازار گرچه بایکوت شده اما گزارش ها حکایت از عرضه بالای ارز در بازار متشکل دارد. و این کاهش قیمت نتیجه عرضه بالا است. a

کاهش دامنه نوسان قیمت دلار

روند کاهشی قیمت دلار در طول حدود یک ماه گذشته، به نوعی با کاهش دامنه نوسان قیمت نیز همراه بوده است. به طور کلی قیمت دلار در هفته‌های اخیر قدری پایدار شده بود و نوسانات شدید قیمتی کمتر در بازار مشاهده می‌شد.

افت قیمت یورو شدیدتر از دلار بود

قیمت هفتگی یورو متشکل و سنا نیز کاهش یافت. قیمت هفتگی یورو متشکل 261 تومان پایین آمد و روی 28 هزار و 631 تومان قرار گرفت. قیمت یورو سنا هم 155 تومان افت کرد و با ورود به کانال 28 هزار تومان روی 28 هزار و 888 تومان ایستاد. قیمت هفتگی یورو متشکل و سنا از هفته 41 ام سال روند نزولی را دنبال کرد. قیمت یورو متشکل در هفته اخیر حدود 6.3 درصد از 4 هفته گذشته پایین‌تر بود. قیمت هفتگی دلار متشکل در این فاصله حدود 5.8 درصد پایین آمد.

b

عرضه دلار متشکل اعلام نشد

حجم عرضه دلار و یورو متشکل از 9 دی ماه در شبکه اطلاع‌رسانی بازار متشکل اعلام نشده است. تا پیش از این عرضه دلار و یورو متشکل به صورت منظم اعلام می‌شد. قیمت هفتگی دلار و یورو در یک ماه گذشته روند نزولی را دنبال کرد و عدم اعلام حجم عرضه متشکل به نوعی با روند نزولی قیمت همزمانی داشت.