قیمت دلار در 45 روز ابتدایی زمستان بیشتر با سناریوی احیای برجام خود را تنظیم کرد. بازار از ابتدای دی ماه بیشتر گرایش به کاهش قیمت داشت و در نهایت در هفته گذشته زیر سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شد.

گفته می شود که در هفته جاری،‌ دور جدید مذاکرات هسته ای آغاز می شود و برخی از رسانه ها عنوان کرده اند که در این دور سرنوشت احیا یا شکست برجام مشخص خواهد شد. بازار ارز در هفته جاری منتظر است که با شروع مذاکرات، خبر جدیدی برسد که سناریوی پیشروی مذاکرات یا عقب گرد در آن‌، مشخص تر شود.

در فضای کنونی به نظر می رسد که بازار  ارز هم چنان روی توافق حساب باز می کند و به نوسانات آرام خود ادامه دهد. دور شدن از تحقق وعده دلار زیر۲۰ به باور تحلیل گران، تا زمانی که اسکناس آمریکایی زیر سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشته باشد، هدف اول بازیگران کاهشی محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

photo_۲۰۲۲-۰۲-۰۵_۰۹-۰۸-۵۰ (2)

گفته می شود که در صورت از دست رفتن کانال ۲۷ هزار تومانی، سرعت نزول دلار بیشتر خواهد شد. با این حال،‌دیگر مانند دی ماه ۹۹ خبری از نرخ دلار۱۱، ۱۵ یا ۱۸ هزار تومان نیست. کف ذهنی دلار بالاتر آمده است و بیشتر معامله گران احتمال ثبت اعداد یاد شده برای دلار را دور از دسترس می دانند.

این در حالی بود که در سال گذشته،‌ با زمزمه های احیای برجام، قیمت اسکناس آمریکایی حتی تا کانال ۲۱ هزار تومانی پایین رفته بود و شماری از مقام های دولتی وعده نرخ های بسیار پایین تری را داده بودند. انتظار بیشتر معامله گران این است که با احیای برجام شانس صعود دلار بسیار محدود شود و به دنبال خروج سفته بازان، شدت تغییرات قیمتی اسکناس آمریکایی محدودتر شود. در شرایط کنونی افزایشی ها قدرت زیادی در بازار ندارند ولی می توانند در صورت تثبیت دلار بالای محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، این ارز را به سوی مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت دهند.