درهم در پایان معاملات امروز در نرخ ۷۰۵۰ تومان به کار خود پایان داد و معاملات پشت خطی نیز خبر از کاهش نرخ می دهد.

سکه امروز در حالی در نرخ ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان می رسد که حباب آن امروز منفی شده و ارزش ذاتی آن از ارزش بازاری بیشتر شده است. ربع سکه نیز بدون تغییر نرخ در قیمت ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قرار دارد و حبابی در حدود ۸۲۰ هزار تومان دارد.