دلار دیروز توانست از محدوده مقاومتی 27 هزار و 800 تومانی عبور کند. اکنون رو به روی بازار مرز 28 هزار تومانی و مقاومت 28 هزار و 200 تومان قرار دارد. اسکناس آمریکایی در صورتی که از دو نقطه یاد شده عبور کند، امکان دارد که با ورود معنادار تقاضای احتیاطی مواجه شود. در این شرایط می توان گفت که دلار به مقطع زمانی حساسی رسیده است و بازار آبستن اتفاقات تازه است.

به باور تحلیل گران اخبار مثبتی به بازار نرسیده است و به همین دلیل، احتمال سودگیری و افزایش فروش ها در بازار چندان زیاد نیست. برخی کانال های اطلاع رسانی معامله گران عنوان می کنند که مذاکرات وین به بن بست رسیده است و خبری از توافق نخواهد بود. همین موضوع موجب شده است که بیشتر بازیگران ارزی تمایل به خرید دلار داشته باشند یا حداقل دلارهای خود را دپو کنند.

به نظر می رسد در چنین فضایی تنها بازارساز بتواند مانع از رشد بیشتر قیمت دلار شود. بازارساز در هفته گذشته یکبار نشان داد که حداکثر اجازه رشد اسکناس آمریکایی تا محدوده 28 هزار و 200 تومان را خواهد داد. بر اساس همین روند گذشته نگر است که برخی معامله گران انتظار افت قیمت دلار در روز جاری را دارند. با این حال، دیشب در بازار پشت خطی هم چنان معامله گران بیشتر در موقعیت خرید قرار داشتند وهمین موضوع انتظارات افزایشی را در بازار ارز فعال نگه داشته بود.

photo_۲۰۲۲-۰۴-۱۷_۰۹-۰۹-۰۷ (2)