دیروز دلار در ابتدای روز رشد کرد ولی به سرعت با سودگیری برخی از معامله گران به سطح پایین تر برگشت. برخی معامله گران عنوان می کردند که قطعنامه شورای حکام نشان گر تغییر مواضع آمریکا و اروپا در قبال ایران است و حتی احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل را مطرح می کردند. از این زاویه دید، افزایش تنش ها و محدودیت ها می تواند زمینه ساز رشد بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی شود. 

با این حال بخشی از معامله گران باور دارند که قطعنامه شورای حکام به شورای امنیت ارسال نشده است و این موضوع می تواند نشان دهد که هم چنان می توان از پیچ اختلاف‌های هسته‌ای عبور کرد. این گروه معتقدند عدم ارسال این قطعنامه به شورای امنیت و افزایش عرضه بازارساز در روز جاری حتی می تواند موجب شود که دلار افت بیشتری را تجربه کند. 

با این حال بیشتر معامله گران ارزی باور دارند که حداقل در ابتدای روز شنبه، قدرت بازار بیشتر در دست افزایشی ها خواهد بود و آن ها یکبار دیگر اسکناس آمریکایی را به سوی کانال بالاتر هدایت خواهند کرد.