بازارساز با رفتار خود در روزهای اخیر سعی کرده است  که خط قرمز را برای معامله گران و نوسان گیران ارزی ترسیم کند. از صحبت های فعالان و رفتار قیمت مشخص است که بازارساز تمایل ندارد اسکناس آمریکایی به بالای محدوده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان سرک بکشد. به نظر می رسد در آستانه این محدوده قیمتی،‌ میزان عرضه ارز به صورت معناداری بالا می رود. 

در این شرایط نوسان گیران کوتاه مدت نیز ترجیح می دهند با بازارساز همراه شوند و در حوالی محدوده یاد شده‌، فروش های خود را بیشتر کنند. با این حال، در صورتی که در روزهای بعد، اسکناس آمریکایی در حوالی محدوده ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان تثبیت شود، انتظار رشد قیمت تا محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان وجود خواهد داشت. 

به نظر می رسد معامله گران بزرگ نیز سعی دارند اجازه ندهند قیمت دلار به زیر محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان نزول کند. دو روز پیش زمانی که اسکناس آمریکایی به حوالی ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان رفت، خریداران به سرعت توانستند قیمت را تا محدوده ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان بالا بکشند. 

برخی از معامله گران تصور می کنند تنش های روسیه با غرب یکی از عواملی است که احیای توافق هسته ای را دچار مشکل کرده است. به همین دلیل هر زمان خبرهایی از احتمال افزایش تنش ها در میان روسیه و اعضای ناتو منتشر می شود، کمی احتیاط معامله گران در فروش ارز بیشتر می شود و برخی نیز در موقعیت خرید قرار می گیرند.