معامله گران کوتاه مدت تمایل چندانی به خرید دلار ندارند. آن ها تصور می کنند ممکن است از سرگیری احتمالی مذاکرات هسته ای موجب شود که اسکناس آمریکایی رشد خاصی را تجربه نکند و در محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ الی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان در جا بزند.

در اولین روز هفته نیز بازار تمایل خاصی به رشد قیمت نداشت و در مقاطعی حتی در محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفت. وضعیت احتیاطی بازار پس از سفر نماینده اتحادیه اروپا به ایران و مذاکرات درباره آینده مذاکرات هسته ای از شدت نوسانات قیمتی اسکناس آمریکایی مشخص بود. دلار در روز شنبه در یک بازه ۱۵۰ تومانی و در فاصله ۳۱ هزار و ۷۵۰ الی ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان خرید و فروش شد. 

در حالی که معامله گران کوتاه مدت فعالیت خاصی در بازار ارز ندارند، بازیگران درازمدت، روز شنبه هم در برخی موارد در قامت خریدار ظاهر شدند. آن ها با اشاره به وضعیت تورمی خردادماه، باور دارند که هم چنان امکان رشد قیمت اسکناس آمریکایی وجود دارد. از نظر این گروه بازارساز با عرضه زیاد ارز موجب شده است که دلار پشت مقاومت بزرگ ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند. از نگاه آن ها، از آن جایی که سمت و سوی انتظارات میان مدت و درازمدت تغییر بزرگی نکرده است، اسکناس آمریکایی به سوی حمایت ۳۰ هزار تومانی نیز حرکت نکرده است. 

photo_۲۰۲۲-۰۶-۲۶_۰۹-۰۳-۴۵