به گزارش اکوایران، بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به دلار تهران است. کاهش نرخ تهران امروز قدری غیر طبیعی بود به طوری که درهم و دلار سلیمانیه از این مقدار کاهش پیروی نکردند.

نرخ دلاری درهم و قیمت دلار سلیمانیه امروز  هماهنگ با هم حرکت کردند ولی فاصله آنها با دلار تهران بیشتر از معمول شد. افزایش فاصله قیمتی دلار تهران با درهم و دلار سلیمانیه به عنوان سیگنال برای بازار در نظر گرفته می شود و بالاتر بودن نرخ درهم و دلار سلیمانیه به عنوان سیگنال توقف اصلاح شناسایی می شود. 

دلار هرات امروز بر خلاف روند کلی بازار آزاد امروز افزایش یافت، با افزایش دلار هرات و کاهش قابل توجه دلار تهران، فاصله قیمتی دلار تهران و هرات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

دلار بازار رسمی امروز بر خلاف دلار آزاد روند صعودی داشت و دلار در بازار متشکل با یک پله افزایش وارد آخرین پله کانال ۲۷ هزار تومانی شد. دلار متشکل امروز در محدوده ۲۷۹۱۴ تومان رو تابلوی صرافی برای فروش درج شد.  دلار صرافی ملی امروز کاهشی شد و در محدوده ۲۷۷۷۶ تومان روی تابلوی صرافی برای فروش ثبت شد.

سکه امامی امروز صبح وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شد ولی در ادامه به بالای کانال ۱۵ میلیون تومانی برگشت و در محدوده ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. ربع سکه هم امروز در محدوده ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.

حباب طلای آب شده در حال افزایش است. حباب طلای آب شده به بالای ۳۰ میلیون تومان در هر کیلوگرم رسیده که نشان دهنده پایداری انتظارات افزایشی در معاملات طلای آب شده است.