روز سه شنبه سکه امامی محدوده حساس ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست داد. دیشب در بازار پشت خطی، گفته می شد که فلز گران بهای داخلی در محدوده ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مورد خرید و فروش قرار گرفته است. 

تحلیل گران فنی باور دارند که از دست رفتن محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، می تواند زمینه ساز فشارهای فروش بیشتر بازیگران بازار سکه شود. با این حال، سکه برای اینکه افت بیشتری را تجربه کند، نیاز دارد که دلار نیز از مرز ۳۲ هزار تومانی فاصله بگیرد. 

به باور برخی فعالان در صورتی که دلار به زیر محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برود، احتمال دارد که سکه امامی نیز به سرعت تا محدوده ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت پیدا کند. ارزش ذاتی سکه نیز چندان بالا نیست و این موضوع نیز به مرور می تواند قیمت بازاری فلز گران بهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. 

دیروز ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی در محدوده ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار داشت که فاصله ۱۴ درصدی با قیمت بازار داشت. قبل تر فاصله بین قیمت بازار و ارزش ذاتی به محدوده ۱۶ درصدی نیز رسیده بود ولی حباب بالا در درازمدت در بازار چندان محتمل نیست. بازارها معمولا از حباب تخلیه می شوند و این اتفاق با افت سکه یا افزایش قیمت عوامل اثرگذار بر نرخ سکه رخ خواهد داد. 

photo_۲۰۲۲-۰۷-۲۷_۰۹-۲۰-۴۹