علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز وضعیت شاخص دلار را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که در آینده باید در انتظار چه وضعیتی برای شاخص دلار باشیم.