اسکناس آمریکای به تدریج به مرز ۳۰ هزار تومانی نزدیک تر می شود. روز سه شنبه با افزایش فعالیت خریداران، دلار توانست تا نزدیک محدوده ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان پیش روی کند. این در حالی بود که در هفته جاری این ارز تا محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیز عقب نشینی کرده بود. 

به گفته فعالان، نا آرامی های عراق یکی از عوامل مهمی است که در افزایش قیمت دلار در بازار داخلی اثر داشت. گفته می شود، به دنبال ناآرامی های کشور همسایه، تقاضا برای خرید ارز در منطقه سلیمانیه بالا رفته است و این موضوع ذهنیت بازیگران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته برخی تحلیل گران، عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است و ناآرامی در این کشور منافع اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. 

اگر دلیل رشد قیمت دلار، ناآرامی های عراق باشد، انتظار می رود که با پیام مقتدی صدر مبنی بر خروج طرفدارانش از پارلمان، انتظارات افزایشی معامله گران بازار داخلی نیز محدودتر شود و دلار در روز جاری، رشد قیمت خاصی را تجربه نکند. 

در این میان، برخی فعالان باور دارند که دور شدن از فضای توافق هسته ای موجب شده است که قیمت دلار در بازار داخلی در مسیر صعودی قرار بگیرد. آن ها انتظار دارند که بدون اخبار مثبت از آینده برجام، دلار نتواند زیر مرز ۳۰ هزار تومان باقی بماند.