سکه امامی به کاهش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بی توجهی کرد تا حباب این فلز گران بها بیشتر شود. روز چهارشنبه فاصله ارزش ذاتی سکه با قیمت بازاری این فلز گران بها ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شد و به بالای ۱۴ درصد رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که در روز سه شنبه این فاصله در حدود ۱۲ درصد بود. 

روز چهارشنبه بهای اونس طلا در بازارهای جهانی نزول کرد و به مرز هزار و ۷۰۰ دلاری نزدیک تر شد. با وجود این افت، سکه در بازار داخلی در مسیر افزایشی قرار گرفت تا حباب این فلز گران بها در مسیر صعودی قرار بگیرد. 

به باور تحلیل گران با سطح حباب ۱۴ درصدی دشوار است که بتوان انتظار داشت، فلز گران بهای داخلی در روز جاری به بالای محدوده ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نفوذ کند. سکه برای رشد معنادار نیاز دارد که دلار به بالای مرز ۳۰ هزار تومان نفوذ شود و حتی بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود. با این حال دیشب در بازار داخلی گرایش دلار بیشتر به افت قیمت بود و حتی تا محدوده ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت. این موضوع می تواند تمایل به فروش سکه را در روز جاری بیشتر کند. 

ارزش ذاتی سکه در محدوده ۱۲ میلیون تومان قرار دارد که فاصله یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی با قیمت بازار دارد. این موضوع کار را برای افزایشی های بازار دشوار می کند.