به گزارش اکوایران، قیمت دلار در دو هفته گذشته نوسانات شدیدی داشت. قیمت دلار متشکل و سنا در هفته گذشته روی مقادیری قرار گرفت که از ابتدای سال سابقه نداشت. در هفته اخیر قیمت‌ها قدری پایین آمد. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل از 27 هزار و 581 تومان به 27 هزار و 316 تومان رسید و قیمت دلار سنا که در هفته گذشته روی 27 هزار و 811 تومان قرار داشت، در هفته اخیر به 27 هزار و 543 تومان افت کرد. با وجود افت قیمت‌ها نمی‌توان گفت قیمت دلار پایدار شده بود. دور جدید مذاکرات احیای برجام نیز به مرحله جمع‌بندی رسیده است و خروجی جمع‌بندی مذاکرات می‌تواند قیمت دلار در هفته آتی را تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال نوسان شدید قیمت‌ها طی دو هفته گذشته مهم‌ترین ویژگی بازار بوده است و اقدامات بانک مرکزی تا اینجای کار در کنترل نوسانات چندان موثر نبود.

a

قیمت یورو هم‌جهت با دلار حرکت کرد

قیمت‌های هفتگی یورو نیز تغییراتی منفی را در هفته اخیر به ثبت رساندند. قیمت یورو سنا به کانال 31 هزار تومان وارد شد و روی 31 هزار و 289 تومان قرار گرفت. قیمت یورو متشکل نیز در کانال 31 هزار تومان مسیر نزولی را دنبال کرد و برای معاملات هفته اخیر 31 هزار و 54 تومان گزارش می‌شد.

b

عرضه دلار کاهش یافت

عرضه دلار  در هفته اخیر کاهش یافت. عرضه دلار از هفته 28 ام تا 35 سال جاری مسیر صعودی را دنبال کرد و به بیشترین مقدار سالانه خود رسید. بعد از آن به طور شدید افت کرد. بعد از آن افت شدید، عرضه دلار در هفته گذشته روی 54 میلیون قرار گرفت. در هفته اخیر دوباره حجم عرضه پایین آمد و در حوالی 45 میلیون گزارش می‌شد. به نظر می‌رسد قیمت دلار در حضور اخبار برجامی واکنش ضعیفی به عرضه نشان می‌دهد و می‌توان گفت، بیشتر حجم عرضه از روند قیمتی و فضای بازار تاثیر می‌پذیرد، تا اینکه عرضه بخواهد نوسانات قیمت را کنترل کند.

c

حجم عرضه یورو متشکل نیز در معاملات هفته اخیر کاهش یافت. عرضه یورو در هفته گذشته روی 3 میلیون و 908 هزار قرار داشت. حجم عرضه در هفته اخیر حدود 13 درصد پایین آمد و روی 3 میلیون و 439 هزار قرار گرفت.

e