دلار توانست در آخرین روز آذرماه نه تنها خود را بالای مرز ۳۰ هزار تومانی تثبیت کند که رهسپار مقاومت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی شود. در آخرین ساعات شب گذشته دلار در بازار پشت خطی در محدوده ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.  در صورتی که امروز دلار از محدوده مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کند،‌ موج جدیدی از خریداران وارد بازار ارز خواند شد و زمینه ساز ورود اسکناس آمریکایی به سطوح بالاتر خواهند شد. برخی از تحلیل گران فنی باور دارند که شکست فنی محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان زمینه ساز نوسان دلار تا محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را فراهم خواهد آورد.

photo_۲۰۲۱-۱۲-۲۲_۰۹-۱۹-۳۶

علامت های متفاوت از  بازار درهم

در روزهای اخیر حواله درهم به طور مشخص به بازار داخلی،‌ سیگنال های صعودی قابل توجهی ارسال کرده است. درهم در روزهای انتهایی آذرماه از یک سو توانست محدوده حمایتی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان را حفظ کند و از سوی دیگر در روز انتهایی آذرماه توانست به سوی محدوده ۸ هزار و ۳۰۰ تومان جهش کند. با درهم ۸ هزار و ۳۰۰ تومانی، ارزش دلار در بازار داخلی حتی می تواند به بالای ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان برود.

در این شرایط می توان گفت تا زمانی که درهم بالای خط ۸ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد، افت معنی داری در بازار داخلی رخ نخواهد داد و دلار بالای مرز ۳۰ هزار تومانی یا نزدیک به آن،‌حفظ خواهد شد. برای اینکه دلار بتواند تا مرز ۳۱ هزار تومانی جهش کند،‌حواله درهم باید تا محدوده ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش روی کند.