ارزش ذاتی سکه امامی به بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رفت تا انتظارات صعودی در بازار فلز گران بهای داخلی پررنگ تر شود. در اولین روز دی ماه،‌ قیمت سکه امامی از سوی دو متغیر تحریک شد و به همین دلیل ظرفیت افزایش قیمت بیشتری را پیدا کرد. در بازار داخلی، دلار به روند افزایشی ادامه داد و توانست بالای محدوده مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود.

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که دلار بالای محدوده یاد شده تثبیت شود،‌ شانس صعود تا نزدیک محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را خواهد داشت. به این ترتیب، اولین متغیری که انتظارات صعودی را در بازار سکه برجسته کرد، افزایش معنادار قیمت اسکناس آمریکایی بود. در دیگر سو،‌ از بازارهای جهانی نیز روز چهارشنبه به بازار داخلی، سیگنال افزایشی مخابره شد.

اونس طلا دیروز توانست به راحتی از سد مرز هزار و ۸۰۰ دلاری عبور کند و در مقطعی حتی تا نقطه هزار و ۸۰۵ دلاری پیشروی کند. تحلیل گران فنی باور دارند که تثبیت طلا بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلاری می تواند زمینه ساز ورود خریداران بیشتر به بازار فلز زرد شود.

به این ترتیب می توان گفت که رشد دلار و اونس طلا در روز چهارشنبه ارزش ذاتی سکه امامی را بالا برد و انتظارات افزایشی را افزایش داد. با این حال، در بازار آزاد،‌ معامله گران سکه توجه چندانی به رشد بهای اونس طلا و دلار نکردند. این موضوع موجب شد که سکه متناسب با رشد دلار و اونس افزایش پیدا نکند و به تبع این اتفاق، حباب فلز گران بهای داخلی کاهش یافت. حباب از محدوده ۳ درصدی روز سه شنبه به محدوده ۲ درصدی در روز چهارشنبه کاهش یافت.

کاهش حباب به معنای آن است که ارزش بازاری سکه از پشتوانه بنیادی بیشتری در روز چهارشنبه برخودار بود،‌عاملی که احتمال افت فلز گران بهای داخلی در انتهای هفته را کاهش می دهد.