با از دست رفتن حمایت ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومانی دلار، فروش ها در بازار ارز شدت بیشتری گرفت. این موضوع موجب شد که اسکناس آمریکایی حتی در مقطعی تا محدوده ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومانی نزول کند. با این حال در ادامه روز معامله گران توانستند حمایت ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی را زنده نگه دارند و همین موضوع کمی شدت فروش ها را کاهش داد.

به باور تحلیل گران فنی در صورتی که در روز جاری دلار به زیر محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی برود، احتمال افت قیمت تا محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی وجود خواهد داشت و اگر محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی از دست برود، اسکناس آمریکایی ظرفیت افت تا نقطه ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان را خواهد داشت. البته عده ای باور دارند تا زمانی که حواله درهم بالای محدوده ۸ هزار تومانی قرار دارد، احتمال افت بیشتر در بازار دلار وجود نخواهد داشت.

2-01

به نظر می رسد خبرها و اظهارنظرهای مثبت در مورد مذاکرات هسته ای موجب شده است که جو روانی مثبتی در بازار شکل بگیرد و زمینه ساز فشار فروشندگان شود. دیروز برخی خبرگزاری ها عنوان می کردند که حتی تا پایان دی یا اوایل بهمن ماه احتمال حصول توافق وجود دارد. با این حال، برخی از معامله گران تا خبر موثق تری به بازار نرسد، فروشنده نخواهند شد.

در این میان، برخی از افراد نیز دیشب در بازار پشت خطی در محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی خریدهای خود را بالا برده بودند. آن ها احساس می کردند که بازار به کف قیمتی رسیده است. در مقابل عده ای از معامله گران باور داشند که بازگشت دلار به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها یک پولبک قیمتی بوده است. در واقع این عده باور دارند که بازار قبل از رفتن به ریزش میان مدت، آخرین افزایش قیمت خود را تجربه کرده است.