دلار در هفته گذشته از مرز ۳۰ هزار تومانی فاصله معناداری گرفت و حمایت حساس ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی را نیز از دست داد. با از دست رفتن حمایت یاد شده، انتظارات افزایشی به شدت تضعیف شده است و تا زمانی که محدوده یاد شده احیا نشود،‌ نمی توان انتظار برگشت افزایشی ها را به بازار ارز داشت. در واقع شرط اولیه برگشت افزایشی ها به بازار شکسته شدن دوباره محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۸_۰۹-۱۹-۳۱

در شرایط فعلی بازیگران ارزی تصور می کنند که احتمال افت قیمت دلار بیشتر است. آن ها باور دارند که با ادامه فروش ها در ابتدای هفته جاری محدوده حمایتی ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی از دست خواهد رفت و حرکت اسکناس آمریکایی به سوی حمایت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز خواهد شد.

خبرهای سیاسی نیز در روزهای اخیر مطابق با خواست کاهشی های بازار ارز بوده است. در یکی از آخرین اظهارنظرها نماینده روسیه در مذاکرات وین عنوان کرده است که حالا همه طرفین مذاکرات وین، تایید کرده‌اند که پیشرفت‌هایی بسوی توافق بر احیای برجام و لغو تحریم‌ها حاصل شده است .با اینحال تلاش‌های پیگیر و بیشتری برای نیل به این هدف ضروری است.

با وجود اینکه کاهشی  ها انتظار دارند که دلار در ابتدای هفته به سوی سطوح پایین تر حرکت کند،‌ دیروز در معاملات پشت خطی نشانه های کاهشی محسوسی در بازار مشاهده نشد. دلار در این روز نوسانات محدودی را در محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ الی ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان انجام داد.