برنامه فرآیند

رشد فزاینده بورس؛ اصلاح یا تداوم

بازدهی 4/5 درصدی بورس در هفته گذشته، رشد 150 درصدی از ابتدای سال جاری تا کنون، عرضه های اولیه و استقبال سهامدارن تازه وارد از آن‌ها و موارد مشابه دیگر از علل جذابیت بازار بورس در ماه های گذشته بوده است. اما سوال اینجاست که بورس تا چه زمانی رشد می‌کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد