برنامه فردایی

دستورالعمل ضد صادرات فولاد؟

شیوه نامه جدید فروش و صادرات فولاد به یکی از اصلی‌ترین موضوعات این روزهای بازار سرمایه تبدیل شده است. شیوه نامه ای که برخی آن را ضد صادرات می‌دانند! شیوه نامه ای که داستانی تکراری از دخالت‌های دولت در بازار این کامودیتی محسوب می‌شود و سوال اینجاست که چرا اگر قرار است در قبال این زنجیره تصمیمی اساسی اتخاذ شود، آن را اساسا به سازوکار بازار محول نمی‌کنیم و با انواع رانت و دستور و بخشنامه و یارانه و اعطای امضاهای طلایی، به محلی برای بروز فساد بدل می‌کنیم؟

در گفتگویی با احسان دشتیانه، کارشناس صنعت فولاد به بررسی ابعاد مختلف این شیوه نامه پرداخته‌ایم و در پایان در خصوص طرح مجلس برای صنعت فولاد نیز چند سوال را مطرح کرده‌ایم.

دکتر دشتیانه بعید می‌دانند که مجلس هم به ایراداتی که انجمن تولیدکنندگان فولاد به طرحشان دارند وقعی بنهد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد