برنامه فردایی

دستکاری قیمتی در بورس؟

حدود یک سال است حضور چشمگیر بازیگران تازه وارد به بورس، رنگ و بوی تازهای به آن بخشیده است. معامله‌گران امروز بازار سرمایه تعدادشان از میلیون عبور کرده و حضور گسترده آنها موجب بزرگتر شدن سفره بورس و درگیر شدن ذی نفعان جدید شده است.

موضوعی که خواه ناخواه تاثیراتی بر اقتصاد سیاسی کشور خواهد داشت.با این حال نکته مشترک این روزهای بورس تهران با سایر بخشها، غالب شدن تئوری‌های توطئه در تحلیل شرایط، معاملات و نوسانات است.

در گفتگویی با مجتبی شهبازی، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که آیا اساسا بورس تهران، عروسک خیمه شب بازی است که توسط عده‌ای معدود و محدود کنترل می‌شود؟ آیا رشد شدید بورس تهران در نیمه نخست، زیرش بعد شاخص کل و قیمت سهم‌ها و درجا زدن‌های فعلی بازار کار گروه یا عده‌ای خاص است؟ آیا «حقوقی» ها هر کار دلشان بخواهد با پول «مردم» می‌کنند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد