برنامه فردایی

سازمان بورس و جیب دیگران

امروز مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای به یکی از مهمترین ابهامات دستور هفته قبل سازمان بورس به صندوق‌های درآمد ثابت پرداخت!

به این ترتیب صندوق های فیکس موظف شدند به شکل خرد و نه بلوکی، از بازار خرید کرده و سقف اعلام شده  را پر نمایند.

این چندمین بار از ابتدای سال ۹۹ است که درصد سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت کم و زیاد می‌شود.

این حجم از بی ثباتی در تصمیمات نهاد رگولاتور بازار سرمایه ایران چه دلیلی دارد؟ آیا بی ثباتی در مدیریت این سازمان به قوانین و دستورالعمل‌ها هم سرایت کرده؟

در گفتگویی با ایمان جوکار، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی ابلاغیه جدید مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس پرداخته‌ایم و تاثیر و تفاوت خرید بلوکی یا خرد این صندوق‌ها از بازار سهام را جویا شده‌ایم. به این موضوع پرداخته‌ایم که دلیل این حجم از بی ثباتی و تغییر در دستورالعمل‌های سازمان بورس چیست و چرا برای چندیمن بار از ابتدای سال، سازمان درصد سهام صندوق‌های درآمد ثابت را کم و زیاد کرده است؟ آیا با رسیدن درصد سهام صندوق‌های درآمد ثابت به ۲۵ درصد، می‌توان آنها را صندوق درآمد ثابت نامید؟ و اینکه ریسک بازدهی منفی این صندوق‌ها که قرار است محل سرمایه‌گذاری افراد ریسک گریز باشد بر عهده کیست؟ آیا شاهد افزایش ابطال واحدهای این صندوق‌ها نخواهیم بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد