برنامه فردایی

تمام عوامل به نفع بورس؟

این روزها اخبار خوب زیاد به گوش می‌رسد که همگی به نفع بازار سرمایه تمام می‌شود.

دیروز عراقچی پس از نشست کمیسیون مشترک برجام گفت: براساس توافقی که تاکنون صورت گرفته تحریم‌های موضوعی یا بخشی مانند بخش انرژی یا تحریم صنعت خودرو، بیمه و بنادر و.. باید برداشته شوند و توافق هم درباره آن وجود دارد.

خبری که قطعا برای سهامداران شرکت‌های فعال در این گروه، خبر خوشی است.

همچنین روز گذشته عنوان شد که با رشدی حدودا ۴۰ درصدی، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۱۵۹۰۰ تومان افزایش یافته است.

خبری که باز هم بر گروه بانکی موثر است.

در گفتگویی با علی زینالی، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی اخبار پیرامون رفع تحریم‌ها، نرخ جدید تسعیر ارز بانک‌ها، آینده بازار سرمایه و وضعیت این روزهای بورس پرداخته‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد