موضوعی بعدی جلسه شورای عالی فضای مجازی، گسترش شبکه فیبر نوری به هدف استفاده همه منازل از این فناوری بود. فیبر نوری، یکی از تکیه گاه های وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که تاکنون، صحبت های زیادی نیز درباره آن مطرح شده است. در قدم بعدی، اعضای جلسه به تمرکززدایی از شبکه ملی اطلاعات پرداختند. به نظر اعضا، با توجه به اینکه مرکزیت سیستم اطلاعاتی کشور تهران است، باید حداقل 8 مرکز اطلاعاتی دیگر در سطح کشور تاسیس شود.

موضوع چهارم جلسه، تاسیس اولین قطب مرکز داده کشور در استان البرز و در منطقه پیام بود که مصوب شد تا پایان امسال افتتاح شود. ضمنا مقرر شد که در سال های آتی، 3 قطب مرکز داده دیگر نیز به بهره برداری برسد. بخش آخر جلسه شورا نیز، با تصمیم گیری برای ارائه بیشتر خدمات دولتی روی شبکه های پیام رسان داخلی به انتها رسید. دلیل اعضا برای این تصمیم، افزایش کاربران پیام رسان های داخلی در ماه های اخیر عنوان شد.

در انتها نیز تاکید شد که خدماتی مانند راه اندازی مرورگرها و موتورهای جستجوی داخلی تاسیس شود. این موضوع در حالی مطرح شد که چند ساعت قبل از این جلسه، مرورگرهای گوگل و بینگ با دستکاری داخلی وارد حالت safe search شدند و نتایج جستجو ها را به صورت محدود نمایش میدهند. 

بخش آخر این جلسه به همراه اتفاقی که برای موتورهای جستجوی جهانی رخ داد، باعث شد که بازار شایعات طرح صیانت مجددا داغ شود. حالا روش هایی برای دور زدن Safe Search معرفی شده که تعدادی از کاربران، در حال استفاده از آن هستند. اما آیا می شود که تمام تحرکات احتمالی سیاست گذار را دور زد؟