رفتار مجازی کاربرانی که رای دادند و آن‌هایی که در انتخابات مشارکت نکردند چگونه بود و هیاهوهای انتخاباتی مجازی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چه تفاوتی با گذشته داشت؟

با «امیرحسین عسگری»، پژوهشگر دیتا و مدیرعامل موسسه دیتاک به این پرسش‌ها پاسخ دادیم.