گفتگوی اکوایران با احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این باره را ببینید: