در اکوایران با همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد موسسه انرژی کپلر، درباره تحرکات نفتی ایران برای ورود به بازار به گفتگو نشستیم: