آیا نرخ های کنونی دلار فرصت بیشتری برای فروش قبل از کاهش بیشتر قیمت است؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


فرصت فروش یا نوسان گیری در بازار دلار