به گزارش اکو ایران، در آستانۀ سال نو سربازی در یکی از پادگان‌های بوشهر ۴ هم‌خدمتی خود را کُشت و گریخت و البته آخرین خبرها حاکی از بازداشت او در کوه‌های اطراف دیلم است.

   در آغاز گفته شد این اقدام جنون‌آمیز ناشی از شدت فشار ناشی از نرفتن به مرخصی یا مخالفت با تقاضای او بوده است اما روابط عمومی سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه هنوز علت دقیق حادثه و انگیزه قاتل مشخص نیست اعلام کرد، قبل از اخذ اظهارات متهم هیچ ادعایی صحت ندارد.

با این حال پرسش مهم این است که چرا چنین اتفاقاتی در پادگان ها رخ می دهد یکی از پاسخ ها می تواند به قاعده سربازی باشد به کارگیری اجباری یک جوان در سنی که اوج هیجان و بهره وری او هست. این ویدیو را تماشا کنید.