گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


زلزله تورمی در ترکیه؛پس لرزه جنگ در حریم سلطان