حال این پرسش مطرح است که آیا ایران که از نظر دارا بودن نفت و گاز جز کشورهای پیشرو است اما زیرساخت‌های لازم را به دلیل تحریم‌ها برای بهره‌برداری و صادرات ندارد، می‌تواند گزینه‌ای برای بازارهای انرژی اروپا باشد. حسین علایی می‌گوید اگر ایران به بازار انرژی اروپا دسترسی پیدا کند، امنیتش نیز افزایش خواهد یافت.