در حالی که فشار اولیه تورمی به دلیل اقدامات بانک های مرکزی در دوره پاندمی کرونا بوده است، اکنون فشارهای تورمی دیگری از جمله افزایش قیمت بنزین از راه رسیده است. برنامه مارکت تایمز این هفته اکوایران درباره بازارهای جهانی و آخرین تحولات آن را ببینید: