با این وجود سوالی که مطرح می شود این است که با توجه تورم کشور در 15 سال آینده با این تسهیلات چه می توان کرد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: