آیا تورم آمریکا مجددا افزایش خواهد یافت؟ جواب این سوال و بررسی بازارهای جهانی را در برنامه مارکت تایمز اکوایران ببینید: