پس از این که نرده های پارک ملت که یکی از بزرگ ترین پارک های تهران است را برداشتیم داخل پارک را بازسازی کردیم و آبنما، فواره های رنگی و تاسیسات روشنایی این پارک که خراب شده بود را بازسازی کردیم و چمن و گل هایی که از بین رفته بود را مجددا درست کردیم زمانی که این میله ها برداشته شد  شاهد اشتیاق مردم بودیم  و مردم به قدری از شهرداری تهران تقدیر و تشکر می کردند که خودمان باورمان نمی شد برداشتن نرده های پارک ها این قدر مورد اقبال و استقبال مردم قرار بگیرد.

‌ آخرین پارکی که رویش مطالعه نسبتا سنگینی کردیم پارک شهر بود و به لحاظ تاریخی بودن و قدیمی بودن این پارک به عنوان اولین پارک تهران آن را به مشاور دادیم و مشاور آن را بررسی کرد و سپس در حضور شهردار وقت تهران و شورای معاونین شهرداری تهران رأی و نظر بر این شد که به خاطر قدمت دیواره و قدمت خود پارک، دیواره این پارک را برنداریم و مرمت و بازسازی کنیم و داخل پارک را بازسازی کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم.

 

گزارش کامل اکوایران را در لینک زیر بخوانید:
 


اولین بوستانی که درپایتخت رفع حصر شد