گزارش اکوایران درباره آمارهای بازار مسکن در ماه ابتدایی سال را در لینک زیر بخوانید:
 


تداوم سایه رکود در بازار مسکن تهران + نمودار