رابطه ای که افت و خیزهای زیادی داشته است. حجم مبادلات در حالی که به طور میانگین 11 میلیون بشکه به طور میانگین در ماه وارد می کرد، اکنون به صفر رسیده است. حال در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین کره به دنبال جایگزین نفت روسیه است. با توجه به رابطه مخدوش کره جنوبی و ایران در حال حاضر وضعیت چگونه خواهد شد؟ گزارش اکوایران را ببینید: