بسیاری به دنبال جواب این سوال هستند که ارزش واقعی یارانه های جدید در مقایسه با یارانه 45 هزار تومانی یک دهه پیش چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: