گفتگوی مرتضی شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با اکوایران در این باره را ببینید: