گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


وحشتی که ترا به جان رمزارزها انداخت