در این شرایط بهترین بازار کشور برای سرمایه گذاری در ادامه سال جاری کدام است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: