اما هدف از ایجاد یک مرکز نوآوری در این گروه رسانه ای چه بوده است؟ قرار است این مرکز چه رسالتی را دنبال کند و چه خلایی را در محیط اقتصاد ایران پر کند؟ «غلامحسین محمدی» رئیس مرکز نوآوری دنیای اقتصاد به این سوالات پاسخ می دهد.