سکه نیز در برابر کاهش قیمت مقاومت کرد. دلیل این موضوع چیست؟ گزارش اکوایران را ببینید:
 


زرنگ بازار ارز و سکه کجا ایستاد؟