این در حالی است که هنوز بسیاری با نحوه خرید این خودروها آشنا نیستند. تاثیر این عرضه ها بر بازار چیست؟ برنامه چارسوی اکوایران را ببینید: