رکوردی که در جهان مدرن کم سابقه بوده است. در حال حاضر صحبت هایی مبنی بر احتمال رکودی مشابه 2008 شنیده می شود. آیا چنین احتمالی وجود دارد؟ گزارش اکوایران را ببینید: