آمار اخیر از اشتغالزایی در کشور امیدوارکننده نبوده است. آیا وزیر کار می تواند وعده خود را محقق کند؟ گزارش اکوایران را ببینید: