در حالی که این مسافران می توانند از مالیات خریدهای خود معاف باشند، نداشتن کارت اعتباری بین المللی یکی از مشکلات ایرانیان در این سفرها شده است. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: