یکی از سوالات پیش آمده راجع به این موضوع حول سهام این شرکت ها در بورس است. گفتگوی کارشناسان بورس با اکوایران در این باره را ببینید: