زمانی که داده های این دو درباره یک شاخص یکسان متفاوت است این سوال مطرح می شود که کدام آمار به واقعیت نزدیک تر است؟ گفتگوی اکوایران با سپیده صالحی مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران را در این باره ببینید: