فدرال رزرو نرخ بهره را 75 صدم درصد افزایش داد و این موضوع می تواند روزهای خوب دلار را ادامه دهد. اما بانک های مرکزی دیگر هم به صف انقباضی ها پیوسته اند. روند بازارهای جهانی چگونه خواهد بود و شاخص دلار به کدام سو حرکت خواهد کرد؟ گزارش مارکت تایمز اکوایران را ببینید: