وضعیت بودجه مترو تهران در سال جاری چگونه است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: